Boxtel, 16-september 2015

Sluiting kunstexpositie – Kunst op Stapel – op 27 september

Aan alle goeds komt een einde! Het einde van de tentoonstelling Kunst op Stapel is in zicht. Op zondag 27 september a.s. gaat burgemeester Mark Buijs de tentoonstelling officieel sluiten.

De organisatie van de tentoonstelling Kunst op Stapel, die tot stand is gekomen onder auspiciën van de Assumptiestichting in samenwerking met de Kunsstichting Boxtel kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. Naar schatting hebben we meer dan 10.000 bezoekers mogen begroeten.

Ook de publiciteit was ons zeer goed gezind met veel artikelen in zowel de plaatselijke als de landelijke media. Huub Thorissen, beeldend kunstenaar en bestuurslid van de Kunststichting Boxtel, heeft de afgelopen tijd wekelijks een column geschreven in het Brabants Centrum, zodat nog veel meer mensen kennis hebben kunnen nemen van de prachtige kunstwerken.

 

 

 

Op 27 september zal er in Boxtel het Dommeltheater plaats vinden, een bonte tocht met bootjes over de Dommel die begint op Stapelen.

Voorafgaand aan de tocht is er een concert op het binnenplein van Kasteel Stapelen en op het einde hiervan zal de burgemeester in aanwezigheid van de kunstenaars de tentoonstelling symbolisch sluiten met het neerhalen van een spandoek en opbergen van de door de kunstenaars en de organisatie getekende kubussen in een schatkist.

Als laatste boot van het Dommeltheater zal de werkgroep Kunst op Stapel met – Notre Dame – de schatten afvoeren over de Dommel – een harts-tocht – die iedere twee jaar zal worden herhaald.

Deze tentoonstelling was mogelijk door de deelname van 15 toonaangevende Nederlandse kunstenaars die hun werk in het park van kasteel Stapelen exposeerden. Kortom deze tentoonstelling nodigt uit tot de Biënnale

 

 

Kasteel Stapelen te Boxtel, Het Dommellandschap 100 jaar Paters Assumptionisten in Boxtel op Stapelen en de Thema’s.

In 2015 wonen en werken de Paters 100 jaar in Boxtel. Het is de wens van de Paters Assumptionisten om het park open te stellen voor de gemeenschap. Het op een passende wijze toegankelijk maken van het park is een belangrijke doelstelling. Verweving met het omringende landschap is een van de opgaven. Het is de bedoeling het park in de komende tijd hiertoe een transitie te laten doormaken tot het Stadslandgoed van de gemeenschap van Boxtel en de regio.

Belangrijke aanwezige aspecten in het Stadslandgoed zijn de verbindingen met het dorp, de Dommel en omliggend landschap met haar specifieke elementen en het park met zijn geschiedenis en religie. [rust, stilte, verstilling, dwalen, bezinning, inspiratie, bespiegeling, puur en natuur] Verder vestigt het gehele gebied haar aandacht op het specifieke van het landschap, het klooster en voormalig seminarie, kasteel en het wonen. [historie, dorp, landschap, architectuur, kunst en wonen] Kunst, cultuur en natuur hangen nauw met elkaar samen en soms zal het historische verleden domineren.