KUNST OP STAPEL IS UITGESTELD TOT VOORJAAR 2021

verdere informatie volgt spoedig

KUNST OP STAPEL 2020

21 juni t/m 20 september 2020

OPROEP INSCHRIJVING KUNSTENAARS

Kunst op Stapel 2020 – Boxtel – Landschapstriënnale 2020

Expositie van 21 juni t/m 20 september 2020 op Kasteelpark Stapelen

De Kunststichting Boxtel organiseert wederom een beeldententoonstelling in het prachtige eeuwenoude park van Kasteel Stapelen gelegen aan de Dommel in het centrum van Boxtel.

De tentoonstelling is onderdeel van de Landschapstriënnale 2020. Binnen het    thema -PRODUCTIEVE NATUUR- zoeken we sculpturen van natuurlijke producten bij voorkeur hout.

Kunstenaars uit geheel Nederland worden uitgenodigd zich voor 6 april in te schrijven voor deelname met het liefst bestaand werk. De plaatsingskosten worden vergoed tot een bedrag van maximaal €1000 inclusief BTW per kunstenaar, afhankelijk van de omstandigheden.

Project: LANDSCHAPSTRIËNNALE

Tentoonstelling – KUNST OP STAPEL 2020

Locatie: Park van Kasteel Stapelen te Boxtel

21 juni t/m 20 september 2020

Opdrachtomschrijving

1. Inleiding

In het kader van de Landschapstriënnale 2020 zal in het prachtige park van kasteel Stapelen te Boxtel wederom van 21 juni t/m 20 september 2020 de tijdelijke beeldententoonstelling – KUNST OP STAPEL 2020 gerealiseerd worden, waarvoor professionele kunstenaars zich kunnen inschrijven.

2. Randvoorwaarden voor deelname aan deze tentoonstelling:

Het kunstwerk dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

2.1.

Het kunstwerk dient te beantwoorden aan het algemene thema PRODUCTIEVE   NATUUR en het kunstwerk zal uit voornamelijk natuurlijk materiaal moeten bestaan bij voorkeur HOUT.

2.2.

Het moet integraal onderdeel van het landschap uitmaken.

2.3.

Het kunstwerk dient de landschappelijke beleving van de bezoeker te prikkelen en te intensiveren.

2.4.

Het dient bij voorkeur een bestaand kunstwerk te zijn, eventueel een bestaand ontwerp dat nog uitgevoerd moet worden. Maar niet te ingewikkelde constructies bevatten en zo mogelijk in een dag plaatsbaar te zijn.

2.5.

Het kunstwerk moet vandalismebestendig zijn en tegen weersinvloeden bestand zijn.

2.6.

Het werk dient origineel en oorspronkelijk te zijn. Het mag experimenteel zijn.

3. Inschrijvingsregels

3.1

De inschrijving vindt plaats onder de naam: Project – Kunst op Stapel 2020 – in het park van Kasteel Stapelen te Boxtel

3.2 

Het project wordt uitgeschreven door de Kunststichting Boxtel en gesubsidieerd door de Gemeente Boxtel met instemming van de eigenaar van Kasteel Stapelen.

3.3

De inzendingen moeten uit de volgende bescheiden bestaan:

3.3.a.

Foto’s van enkele aanzichten van een bestaand kunstwerk of ontwerp, en indien mogelijk, deze digitaal aanleveren bij het secretariaat van de Kunststichting Boxtel.

3.3.b.

Opgave van maten, materiaal, techniek en plaatsingstechniek.

3.3.c.

Een maximaal A4 tekst met een algemene beschrijving van de inzending plus een omschrijving van de verbinding met het thema Productieve Natuur.

3.3.d.

Een indicatieve begroting voor de plaatsingskosten

3.3.e

C.V. van de kunstenaar met adres, emailadres en telefoonnummer.

Iedere kunstenaar mag meerdere kunstwerken inzenden, maximaal 3.

4. Voorwaarden

In het geval de in 2 en 3 gestelde voorwaarden niet worden opgevolgd, wordt de inzending niet in de beoordeling betrokken, tenzij de jury van mening is dat zich hier een uitzonderingssituatie voordoet.

5. Tijdschema

Inleveren inschrijving: uiterlijk 6 april 2020 op het secretariaat van

De Kunststichting Boxtel t.a.v. mevrouw Mariëlle Thorissen

Huygensstraat 26

5283 JM Boxtel

info@kunststichtingboxtel.nl

6. Uitslag

Rond 22 april zal de uitslag van de vakjury bekend zijn.

7. Tussentijdsinformatie

7.1

Enkele schriftelijke vragen met betrekking tot deze inschrijving kunnen worden gericht  aan het secretariaat van de Kunststichting Boxtel: info@kunststichtingboxtel.nl en de beantwoording ervan vindt schriftelijk plaats vóór 6 april 2017.

8. De jury

De jury bestaat o.a. uit de navolgende personen:

– een deskundige op het gebied van beeldende kunst

– een landschapsarchitect

– leden van de Kunststichting Boxtel

9. De beoordelingscriteria

De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de navolgende criteria:


de mate waarin het voorstel uitblinkt door het innovatieve gebruik van het materiaal gerelateerd aan het thema -Productieve Natuur-

– de mate van accentuering en versterking van de locatie

– de mate van vormgeving en de gehele samenhang op de locatie

– de mate van financiële haalbaarheid, met betrekking tot plaatsing

– de mate van duurzaamheid

– de mate van realisatie bij de plaatsing

– de mate van vandalismebestendigheid

– de mate van het creatieve artistieke niveau

10. De beoordelingsprocedure

De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:

10.a.

De toetsingsfase. Na inschrijving worden de inzendingen getoetst aan de in dit stuk genoemde voorwaarden en regels. De werkgroep Stapelen bestaande uit leden van de Kunststichting Boxtel, doet deze toetsing.

10.b.

De beoordelingsfase: In de weken daarna vindt de beoordeling plaats. De vakjury hanteert daarbij de in dit stuk genoemde voorwaarden/regels. Vervolgens geeft de jury na een integrale beoordeling aan, welke inzendingen geaccepteerd zullen worden. Deze beoordeling is voor eenieder bindend en niet vatbaar voor discussie. De inschrijver conformeert zich hieraan onvoorwaardelijk.

10.c

Rond 22 april 2020 wordt de jury uitspraak bekend gemaakt en worden de namen bekend gemaakt.

11. Het juryrapport

Rond 22 april 2020 wordt de uitslag van de jury openbaar gemaakt en wordt dit geplaatst op de website  www.kunstopstapel.nl  en per email bekend gemaakt

12. Vergoedingen

Elke inschrijver die het kunstwerk mag plaatsen krijgt een financiële tegemoetkoming in de plaatsingskosten. De geplaatste werken zullen niet verzekerd worden. Bewaking zal op beperkte schaal plaatvinden door de Boa’s en de omwonenden. De organisatie neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

De tentoongestelde werken kunnen verkocht worden maar mogen pas na de tentoonstelling weggehaald worden.

13. Realisatie

De tentoonstelling vindt plaats van 21 juni tot en met 20 september 2020.

14. Publiciteit, publicatie en tentoonstelling

14.1.

Het is de deelnemers, noch betrokkenen bij deze tentoonstelling toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de  inzendingen anders dan in deze opdrachtomschrijving is bepaald.

14.2.

De werkgroep van Kunststichting Boxtel zal de gehele pers en media publicaties verzorgen. De inschrijvers gaan hiermee onvoorwaardelijk akkoord.

15. Auteursrechten

De auteursrechten blijven bij de inschrijver.    

16. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Werkgroep van de Kunststichting Boxtel, waaraan de inschrijvers zich onvoorwaardelijk conformeren.

Boxtel,

1 februari 2020

Wilt u zich inschrijven voor de Kunst op Stapel 2020 – Boxtel – Landschapstriënnale 2020?

Vul dan HIER uw gegevens in.

Wij zien het graag tegemoet

Kunststichting Boxtel

De Kunststichting Boxtel heeft in 2017 een beeldende kunsttentoonstelling georganiseerd in het eeuwenoude kasteelpark Stapelen te Boxtel. Het thema was Verbinden – Natuur – Water – Religie.

Door een vakjury werden 16 kunstenaars, afkomstig uit geheel Nederland, uitgenodigd hun ruimtelijk werk te exposeren in dit prachtige park.

Klik hier om de kunsttentoonstelling  van 2017 te zien.

Het park rondom Kasteel Stapelen is een inspirerende omgeving voor het beleven van kunst.

Het park ligt aan de Dommel en het kasteel ziet er met zijn toegangspoort, torens en kantelen uit als een kasteel uit een sprookjesboek.

De geschiedenis van het complex gaat terug tot het jaar 1293, toen Willem van Boxtel als beloning voor zijn dapper optreden de landerijen in leen kreeg van Hertog Jan 1 van Brabant.

De tentoongestelde kunst in het park gaf een waardevolle extra dimensie aan de natuurlijke omgeving en de rijke geschiedenis van deze Brabantse oase.