Natuur

Het gaat om het besef dat de concepten, die wij ten aanzien van natuur en landschap koesteren, integraal onderdeel worden van het systeem. Richt zich op originele kunstwerken die zich focussen op het door de mens en de natuur gevormde landschap. Het kunstwerk wijst op de sporen van menselijke ingrepen in het landschap en op de manier waarop de natuur het terrein heeft heroverd. Het werk kan gebaseerd zijn op aarde, het water of de lucht. Het kasteel is de historische getuige van hoe de mens heeft ingegrepen in het landschap, het kasteelpark vormt de groene gordel dat langzaam bezit neemt van het kasteel.

Water

Als vaste stof, vloeistof en gas, zonder specifieke kleur en geur. Al het leven op aarde is afhankelijk van water en bestaat grotendeels uit water. Richt zich op originele kunstwerken waarin het water centraal staat. De door het water beheerste ruimte en het kunstwerk moeten verband houden met elkaar. Zo kan het werk gebaseerd zijn op water, lucht of beide. Het water dient als materiaal en ook als symbool: het kunstwerk mag in een van de verschillende wateren worden geplaatst.

Religie

Schepping van het Paradijs. En God ruste op de zevende dag van al zijn werk. Hij plaatste de mens in de hof van Eden om die te bouwen en om die te bewaken. Richt zich op originele kunstwerken waarin religie een essentiële rol speelt: religie moet het werk ‘dragen’ en/of er het thema van vormen. Het kunstwerk zal het (grond)gebied weerspiegelen waarbinnen het kadert: het begrip religie mag in de breedste betekenis van het woord worden opgevat.