Meditatie

Inherent aan meditatie is dat deze uit twee spanningsvelden voortvloeit, namelijk geestelijk/ innerlijke en het lichamelijk / uiterlijke, wat bepalend was voor de visualisering, die met een gevleugelde inwendige kernvorm in een uitwendige referentiekader draaiend is geconstrueerd.

Door een evenwicht te creëren via de spanningen voortvloeiend uit het onder druk zetten van materialen, ontstaat er een interactie tussen de thematiek en het materialiseren van het object.

Reductie van gebezigde materie geeft een direct drie dimensionale ruimtelijke tekening weer, waarvan de contouren via een mathematisch ritme de doelstelling in de ruimte continueert.

Via de expressie van optische elementen binnen de verbeelding ondergaat de participant deze dialectiek, welke centraal staat in de symbolische intensiteit waaruit de vormgeving evoceert.

Niels Lous

Karveel 4

4902 CP Oosterhout

0162 696525

nielslous@kpnmail.nl