De Zalm van Lugh

De Zalm van Lugh is een verticale vis met uitgestoken arm. De richting die de hand met de duidelijk opgeheven duim en wijsvinger laat zien is kennis. Op de duim draait een “windmolen” alle kanten op, alsof het wil zeggen dat kennis niet statisch is maar altijd in beweging.

Hoe zit dat?

Het beeld ‘De Zalm van Lugh’ gaat over Lugh, de boodschapper tussen de mensen en de goden. Het is een oud-Keltisch verhaal over Lugh als leerling van een wijze. De wijze wist dat Loci, de god van de listen zichzelf had veranderd in een zalm. Als je de zalm wist te vangen en je at het achtereen volgens op dan nam je alle kennis tot je en was je de alwetende.

Lugh kreeg de opdracht om de zalm te vangen en daarna te bakken. Tijdens het bakken van de vermomde god Loci spatte vet uit de pan op de duim van Lugh. Door de pijn stak Lugh de duim in zijn mond en toen…wist hij alles.

Je zou kunnen zeggen: “Hier wordt ongelogen de waarheid uit de duim gezogen”.

André Boone   

Wooldriksweg 86

7512 AV Enschede

053 4321787

06 30072784

booneandre@hotmail.com

www.andreboone.com